Small Groups

Doe mee met de SMALL GROUPS!

Een gemeente-breed IBN project dat start op zondag 3 maart. Om de small groups te stimuleren gaan we beginnen met een 40-dagen project voor heel de kerk.
We gaan het boekje ‘Een hart voor mensen’ van Tom Holladay doornemen. Dit boekje gaat over liefde en relaties.

Het 40-dagen project willen we in de 40 dagen voor Pasen doen.
Het houdt in:
– Dagelijks een stukje lezen uit het boek.
– Wekelijks een ontmoeting met de kleine groep. Aan de hand van een video is er een korte bespreking.
– Zondags een preek over het thema van die week.
– Onze kinderen en de jeugd werken ook aan dezelfde thema’s

Op woensdagavond 6 maart komen de small groups voor het eerst bij elkaar, dat is een kennismakingsavond (of een andere avond als dat is afgesproken). De week erop gaan we echt van start. Tot aan Pasen.
Doel van de groepen is elkaar te leren kennen, te delen, te dienen, samen God te eren. We beginnen met het boekje ‘een hart voor mensen’ deze is binnenkort beschikbaar. Het kost NAF 25,-.
Samen spreken rond Bijbelse thema’s en elkaar opbouwen. We hopen dat er na deze 40 dagen meerdere groepen blijven bestaan. Dat kan natuurlijk ook in een andere vorm of een andere frequentie.
Doe mee en geef je op!
Heb je nog vragen? We kunnen nog kringleiders gebruiken!
Mail naar mariekeveling@gmail.com

De weekthema’s zijn:
RELATIEPRINCIPE 1
 Hecht de grootste waarde aan relaties
RELATIEPRINCIPE 2
 Heb lief zoals Jezus u liefheeft
RELATIEPRINCIPE 3 
Communiceer vanuit het hart
RELATIEPRINCIPE 4
 Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden
RELATIEPRINCIPE 5
 Het belangrijkst zijn de dienaren
RELATIEPRINCIPE 6
 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen