Ontdekken

Ontdek Gods liefde voor mensen

Wij hopen dat iedereen die onze gemeente bezoekt ontdekt dat God van hem of haar houdt. God heeft zijn liefde voor ons laten zien door zijn zoon Jezus Christus.
De Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16:

”Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

Deze boodschap van liefde, vergeving en redding willen wij graag bekend maken op Curaçao en daarom besteden we hier veel aandacht aan.
  • Zondagse diensten
    In onze diensten op zondag staat Jezus centraal, Hem willen we aanbidden en beter leren kennen door de Bijbel. Iedereen is welkom of je nou bekend bent met het geloof of wanneer je voor het eerst een kerk bezoekt.
  • Connect-groepen
    Op verschillende locaties in Willemstad komen wekelijks connect-groepen bij elkaar. Deze groepen zijn niet alleen voor mensen die bekend zijn met onze kerk, maar ook voor nieuwe mensen. Kom gerust eens kennismaken.