Groeien

Blijven groeien in geloof

Nadat we Gods liefde voor ons hebben ontdekt, mogen we gaan groeien. Dit kan door persoonlijke tijd met God, gebed en Bijbel lezen.
Maar het is ook goed om onderwijs te ontvangen of met samen met andere mensen te graven in de Bijbel.
De Bijbel zegt in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17:

“Heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Wij geloven dat God zijn wil voor ons leven openbaart in en door de Bijbel, het is van levensbelang dat we tijd nemen om uit de Bijbel te lezen en daardoor te groeien.
  • Bijbelstudie
    Elke dinsdagavond is er Bijbelstudie in de kerk gegeven door pastor Kenneth Thijm. Deze Bijbelstudie is voor iedereen die wil groeien en start om 19:45u en duurt tot 21:00u.